Sąlygos ir nuostatos


Sąlygos ir nuostatos

Naudojimosi taisyklės

Jūs turite teisę naudotis šiuo portalu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis:

Pagrindinės nuostatos
1. Internetinio darbo skelbimų portalo www.cvkarjera.lt savininkas ir administratorius yra Mindaugas Bružas, adresas: Šlaito g. 1, Priekulės sen., Klaipėdos r., el. paštas: info (eta) cvkarjera.lt.
2. Naudojimosi sąlygos ir įsipareigojimai galioja CVkarjera.lt ir visiems portalo www.cvkarjera.lt vartotojams.
3. CVkarjera.lt turi teisę keisti bei taisyti šias naudojimosi sąlygas.
4. CVkarjera.lt suteikia vartotojams galimybę naudotis internetine aplinka, t.y. portalu www.cvkarjera.lt, kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo ieškančius žmones ir kita, su darbu susijusi informacija.
5. Darbo ir kitos sutartys, pasirašomos tarp darbuotojų ir darbdavių be CVkarjera.lt įsikišimo. Už sutarčių vykdymą atsakingi patys vartotojai, pasirašę sutartis.
6. CVkarjera.lt nėra atsakinga už informacijos, pateikiamos portale www.cvkarjera.lt, teisingumą, tikslumą, išsamumą.
7. CVkarjera.lt turi teisę naudoti, publikuoti visą portalo informaciją tiek internete, tiek neinternetinėje erdvėje, žiniasklaidoje, renginių metu, reklamoje ir kitur, nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo.
8. Vartotojų darbo skelbimai gali būti matomi internete, įskaitant rezultatus paieškos sistemose.
9. CVkarjera.lt bet kuriuo metu savo nuožiūra gali pridėti, išimti, pakeisti informaciją portale ar kitaip keisti portalo turinį, struktūrą ar kompoziciją.
10. Vartotojas turi teisę nurodyti savo asmeninius duomenis bei juos koreguoti, jis turi teisę reikalauti, kad visi asmeniniai jo duomenys būtų pašalinti iš sistemos bei panaikinta jo registracija. Tam tikslui vartotojas turėtų atsiųsti prašymą panaikinti jo registraciją elektroninio pašto adresu info (eta) cvkarjera.lt.
11. Naudojimosi sąlygos įsigalioja iškart vartotojui patvirtinus jas ir galioja iki bendradarbiavimo tarp vartotojo ir CVkarjera.lt pabaigos.
12. Darbo skelbimų portalas www.cvkarjera.lt negarantuoja Jums, kad Jums paskelbus informaciją portale, bent vienas darbdavys ar darbo ieškantysis su Jumis susisieks. Portalas negarantuoja, kad jūs susirasite darbą arba darbuotoją.
13. Tarp darbo skelbimų portalo vartotojo ir CVkarjera.lt kylantys klausimai sprendžiamos derybų būdu. Jei tokiu būdu susitarimo pasiekti nepavyksta, problema sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Ieškantiems darbo
Darbo ieškantis, registruodamasis portale www.cvkarjera.lt sutinka ir patvirtina, kad:
1. Savo duomenis darbo skelbimų portale www.cvkarjera.lt palieka siekdamas(-a) gauti darbo pasiūlymų.
2. Asmeniniai duomenys nebus matomi arba dalinai matomi registruotiems darbo skelbimų portalo www.cvkarjera.lt klientams, ieškantiems darbuotojų. Bus matomi tik darbdaviams, į kuriuos kandidatuos darbo ieškantis.
3. Ieškančiajam darbo draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis, t.y. apsimesti kitu asmeniu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis.
4. Ieškančiajam darbo draudžiama turėti daugiau nei vieną paskyrą portale, išskyrus kai panaikinami ankstesni duomenys www.cvkarjera.lt portale.
5. Ieškantis darbo turi galimybę savo asmeninius duomenis redaguoti, papildyti ar panaikinti, taip pat padaryti juos neprieinamais jokiems darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą.
6. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, sutinku, kad mano duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti www.cvkarjera.lt administruojančių darbuotojų.
7. CVkarjera.lt ir portalas www.cvkarjera.lt turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška, į kuriuos ieškantis darbo kandidatuoja pats.
8. CVkarjera.lt ir portalas www.cvkarjera.lt administruojantys asmenys turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti CV dėl netinkamų vartotojo veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.
9. Ieškantysis darbo prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinka, kad atsako už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
10. Ieškantysis darbo supranta ir sutinka, kad CVkarjera.lt ir portalaswww.cvkarjera.lt neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
11. Ieškantysis darbo supranta, kad CVkarjera.lt ir darbo skelbimų portalo www.cvkarjera.lt administracija neįsipareigoja jo įdarbinti, nes darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t.y. portalo www.cvkarjera.lt paslaugomis besinaudojantys darbdaviai ir personalo paieškos ir atrankos tarpininkavimo įmonės.